Bull-Ka's Logo
Bull-Ka I/S

Få EU-momsen retur

Du kan få momsen tilbagebetalt for varer og ydelser, som kan medregnes til den indgående moms i købslandet. De enkelte EU-lande har forskellige regler for, i hvilket omfang momsen kan fradrages.

Kontakt Verner:
Mobil: +45 20 10 10 72
Mail: verner@bull-ka.dk